PPHU "JAWOR" Stanisława Bożena Jaworska
Zaopatrzenie dla górnictwa, hutnictwa i energetyki
tel. 32 256 96 49
tel. kom. +48 601 400 164
pphu@jawor.katowice.pl

Analizatory gazu i biogazu, pomiar gazów palnych
Wartość opałowa gazu

 

Pomiar gazów palnych - szkodliwość dla zdrowia 

Powszechnie znane gazy, odróżniajace się od tych występujących w nadającym się do oddychania powietrzu mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie. Główną składową oceny niebezpieczeństwa związanego z obecnością w atmosferze konkretnego gazu, jest jego stężenie. Nawet z pozoru nieszkodliwe gazy, przykładowo argon, azot czy hel mogą dać się poznać jako niebezpieczne. Istnieje jednoznaczne ryzyko uduszenia spowodowane nagłym uwolnieniem gazów, ponieważ w wyniku takiego działania -  przytoczony gaz palny wypiera życiodajny tlen.

 

Pomiar gazów palnych, pomiar ciepła spalania

Analizator gazu i biogazu REINEKE Wobomierz

Analizator gazów palnych REINEKE Wobomierz jest urządzeniem do  ciągłego pomiaru paliw (pomiar ciepła spalania) oraz najważniejszych parametrów fizycznych, wyszczególnionych podczas pomiaru gazów palnych. Analizator gazu RBM 2000 pozwala na dokonywanie w sposób ciągły pomiaru gazów palnych, a konkretnie następujących wielkości: wartość opałowa bądź kaloryczność gazów, liczba Wobbego, gęstość i minimalne zapotrzebowanie powietrza do spalania. Zmierzone wartości gazów palnych są wyświetlane w sposób ciągły na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym oraz udostępniane w postaci sygnałów analogowych 4 – 20 mA. Urządzenie wyposażone jest również w elementy sygnalizacji i możliwość transmisji podstawowych stanów pracy Pomiar - Awaria - Kalibracja.

Zaletą analizatorów ciepła spalania jest wysoka stabilność pomiaru. Zasada, na podstawie której dokonywany jest pomiar  gazów palnych należy do zasad niekalorycznych. Mierzone zostają własności fizykalne gazów palnych, to miedzy innymi: średnia gęstość gazu, pozostałość tlenu, czy też średnia masa molowa.

Pomiar gazów palnych (wartość opałowa, liczba Wobbego), analizaor do ciągłego pomiaru biogazu
 

Na podstawie powyższych własności wyliczany jest bilans tlenowy, a na podstawie tego bilansu wyliczane jest minimalne zapotrzebowanie powietrza.

 

Z drugiej strony mierzona jest częstotliwość gazu przepływającego. Przy uwzględnieniu temperatury gazu, mierzona jest gęstość gazu. Z tych dwóch wielkości wyliczana jest wartość opałowa i liczba Wobbego.

 

 

Dane techniczne Analizatora gazu RBM 2000:

 

Zabudowa naścienna o wymiarach: 780 x 600 x 350 mm (H x B x T)

Wizualizacja danych: wyświetlacz LCD: 16 linijek po 40 znaków (łatwa obsługa)

Dokładność pomiaru: < 1.0 % wartości końcowej zakresu

- na gazie ziemnym:: < 0.7 % wartości końcowej zakresu

 

Czas reakcji: T50 = 4 sek.; T90 = 10 sek.

 

Wyjścia:

Wartość opałowa: 4 - 20 mA (opcja – Kaloryczność gazu)

Liczba Wobbego: 4 - 20 mA

Gęstość: 4 - 20 mA

Min. zapotrzeb. powietrza: 4 - 20 mA (Opcja)

 

Więcej informacji dot. tego urządzenia znajduje się w katalogu:

 

Pobierz katalog - analizatory gazu i biogazu Reineke Wobomierz (pdf)

Dane techniczne - analizatory gazu i biogazu Reineke Wobomierz (pdf)

 

Świadczymy usługi przy doborze urządzenia oraz fachową usługę serwisową. 

 

 

powrót

OSTATNIE REALIZACJE
 
copyright PPHU JAWOR